aanspreekpunt

Wat zou je helpen om het aanspreekpunt te zijn voor gezonde leefstijl in jouw organisatie?
als gezonde kinderopvang standaard op de agenda van overleg zou staan
eerst de werkgroepen op gang brengen en dan monitoren en aansturen.
Kennis en op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen betreft het aanleren van een gezonde leefstijl.
wij hebben al de gezond stijl vanaf oktober 2018 bij het kindercentrum geïmplementeerd, gewoontes, voeding en beleid is aangepast.
Om de trainingen eigen te maken
Meer uren. Doordat een aantal collega's van mij de training hebben kunnen volgen is er binnen de organisatie wel voldoende draagvlak. Dat is erg prettig.
Ik heb niks nodig om hier aanspreekpunt voor te blijven het is geïmplementeerd ons on jaarplan.
dat er beleid ontwikkeld wordt
Ons management team is klein waardoor de lijntjes kort zijn met het personeel. De stap naar mij toe is voor personeel heel makkelijk. En kunnen we goed met elkaar praten over de gezonde aanpak.
We willen een focusgroep maken van de deelnemers die we nu trainen om er zo binnen de organisatie meer vorm aan te geven.
om samen te werken. veel overleg. op 1 lijn zitten met de andere collega's
nvt
De medewerkers moeten dit wel doorzetten en zij geven aan dat ze denken er geen tijd voor te hebben.
-
Zelf ook actief bezig te blijven met het onderwerp, door bijvoorbeeld deze intervisie. Je wordt dan weer extra enthousiast en gemotiveerd, er worden weer dingen opgefrist, dit houdt mij scherp!Voorkeur voor mij zou zijn 2 keer per jaar een intervisie dag te hebben
Op dit moment zijn ik en mijn collega het aanspreekpunt met betrekking tot een gezonde leefstijl. Echter spreekt het andere collega's nog te weinig aan om hier ook daadwerkelijk op in te gaan.
Wellicht een maandelijkse nieuwsbrief Gezonde kinderopvang verspreiden in de organisatie.
regelmatig op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen
Het aanspreekpunt ben ik hier al van. Dit is ook duidelijk gecommuniceerd naar andere ouders en collega's.
We zijn nu met een grotere groep collega's, samen dragen is fijner.
We hebben dit op het moment al heel mooi vorm gegeven!
In onze organisatie is het bekend dat ik het ben. Collega's weten mij te vinden en staan allemaal open voor mijn kennis.
duidelijke afspraken over planning e.d.
Ik ervaar daar geen problemen bij
Wellicht nog een 2de collega die getraind wordt: onze organisatie telt 13 locaties, zo'n 600 peuters. Veel voor 1 getrainde persoon.
Dit verloopt prima,,,we zijn er goed mee bezig en krijgen alle medewerking.
Ik denk door een intervisie dag te hebben 2 keer per jaar dat je er door alert blijft en gemotiveerd blijf om het er met andere over te hebben.
nieuwsupdate vanuit voedingscentrum over ontwikkelingen op het gebied van voeding voor 0-4 jarige. Via ouders horen wij dat consultatie bureau anders adviseert. Is dat nieuw inzicht of invulling van CB.
-
ik ben het aanspreekpunt en de trainer en zal dit blijven de komende jaren
x
ondersteuning/ sparringpartners
wat meer materialen!
We gebruiken hiervoor de deskundigeheidsbevorderingen (avonden) en eenmalig een dagdeel op een studiedag. Maar er zijn nog zoveel meer belangrijke onderwerpen die we aan bod willen laten komen.
Dat verloopt prima.
Meer kennis/ diepgang
Dat de organisatie een bericht krijgt over hoe en wat en ook aanmoediging krijgt om de coach meer te steunen.
In 1e instantie uren om meer handen en voeten te geven aan implementatie. Hierna zouden er in de jaarplanning taakuren voor het hele team ingepland moeten worden om er een continu -proces van te maken en gezonde start met het hele team te dragen. Dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Wat tijd om dingen uit te werken en tips over hoe we het kunnen aanpakken en kunnen inplannen in bijvoorbeeld een teamvergadering.
We gaan er zeker mee aan de slag er moet alleen eerst rust komen.
Alle neuzen de zelfde kant op.
Geen idee
Als eerste een volledig omschreven beleid waar de organisatie achter staat om uit te zetten naar medewerkers en ouders.
het gaat goed zo, de datums zijn gepland
meer enthousiasme van andere leidsters. denk eerst eens mee wat anders kan en daarna pas een oordeel.
Structureel terug laten komen op de agenda van vergaderingen
x
In mijn kleine organisatie is dat geen probleem.
Echt starten met het organiseren van de bijeenkomsten op korte termijn. Misschien helpt het als het geen verplichting is voor personeel, maar dat mensen zich vrijwillig kunnen inschrijven voor de bijeenkomsten?
dat gezonde leefstijl in het opleidingsplan wordt opgenomen??
Om dit samen met hét management te dragen.
Ervaringen met mede trainers uitwisselen.
Het klinkt erg, nu is er aandacht voor vanuit verschillende subsidies. verschillende afdelingen doen 'iets'. Vanmiddag in een overleg blijkt dat er dingen gebeuren waar wij als coaches niets van wisten over en weer. Momenteel geen idee wat zou helpen.