aanspreekpunt

Wat zou je helpen om het aanspreekpunt te zijn voor gezonde leefstijl in jouw organisatie?
Dat gaat goed
geen opmerkingen
Wij zijn een stichting met 10 scholen en 9 kinderopvang waarvan er 7 een IKC zijn. Ik zou dolgraag de gezonde kinderopvang willen doortrekken naar de gezonde scholen. Op deze manier kunnen we elkaar versterken. Hiervoor heb ik de directeuren nodig van de IKC die niet (allemaal) open staan voor de veranderingen die dit met zich mee zal brengen. Binnen het onderwijs heerst een andere cultuur dan binnen de kinderopvang.
Eerst de training geven en dan samen met mijn opgeleide collega intern meer ruchtbaarheid eraan geven.
ik weet het niet
Goede communicatie binnen de kinderopvang
ik ben het aanspreekpunt. dat is ook het probleem niet. als er een collega een gezond of leuk idee heeft wordt dat verwezelijkt
tijd in team vergaderingen dmv vast agendapunt. Vaste evaluatie momenten met andere gezonde coaches in onze stichting. Regelmatig stichtingsbreed laten terugkomen in nieuwsbrieven, overleggen.
In onze organisatie is iemand anders het aanspreekpunt
Management team collega's goed inlichten over wie je bant als coach Gezonde Kinderopvang. Motivatie en beloning van en voor beide partijen.
Implementatie van de cursus
goede folders
Meer ruimte (financiële middelen) om naast verplichte vormen van scholing (VVE, EHAK, BHV Babyspecialist) ook deze scholing in te zetten
Het aanspreekpunt zijn/ blijven is geen probleem. Hier is iedere medewerker van op de hoogte. Het tijd vinden voor het uitvoeren van de scholing is lastiger.
Ermee bezig blijven, nieuwe input en kennis blijven krijgen, enthousiasme binnen het team.
Weet ik niet
jaarlijks op de agenda plaatsen bij de jaarkalder, implementeren in het pedagogisch beleid en terug laten keren tijdens vergaderingen
Binnen de organisatie zullen we goede afspraken moeten maken over hoe we dit onderwerp 'levend' houden. Een goede borging is dus nodig. Zo nu en dan een prikkel van buitenaf is wel prettig. Dit kan in de vorm van een nieuwsbrief o.i.d. Daarnaast de mogelijkheid van een extern aanspreekpunt in het geval van vragen / ondersteuning. Intervisiebijeenkomsten kunnen op zich ook een meerwaarde hebben, maar de tijdsinvestering die het vraagt en de plaats waar het wordt georganiseerd vind ik persoonlijk een te grote belasting. Liever regionaal georganiseerd en een dagdeel in plaats van een hele dag.
Jaarlijkse terugkom dagen
Niet direct iets ik heb steun van mijn mede leidinggevende we kunnen gewoon vooruit!
Ik vind het belangrijk dat we het ook zichtbaar kunnen maken voor ouders en toekomstige ouders. Een keurmerk zou hier bij helpen
x
-
Ben al wel met het voedingsbeleid bezig. Maar door personeelstekort sta ik vaak op de groep en is er weinig tijd om het verder uit te werken.
Ik begin binnenkort met de functie Pedagogisch beleidsmedewerker/coach, wat mij zal helpen in het nóg meer bezig zijn met het optimaliseren van een gezond beleid.
In onze nieuwe situatie moeten we even onze weg vinden en in 2019 ga ik het met de medewerker oppakken en gaan we ermee aan de slag.
ik ben tevreden met hoe het nu is
Doordat het veel tijd kost om er mee te starten zou het heel fijn zijn om een maandelijkse mail met handvatten erin te ontvangen. Dit stimuleert ons en zorgt dat de drempel laag is om er mee aan de slag te gaan.
Dat iedereen achter een gezonde leefstijl blijft staan en bespreekbaar blijft en uitvoert.
Op dit moment ervaar ik geen belemmeringen
Gelukkig staat de organisatie erg open voor mij als aanspreekpunt. Dus ik zie daar geen belemmeringen.
Draagvlak bij management
Iedereen in onze organisatie weet dat ik het aanspreekpunt ben. Het is eerder een kwestie van teveel aan opleidingen dan dat mensen niet mee willen doen. Uiteraard zullen er ook collega's zijn die wat weerstand hebben, maar volgens mij valt dit heel erg mee. Ik heb ik oktober een ouderavond georganiseerd. Hier waren heel veel collega's aanwezig en zij waren erg positief.
we hebben een projectgroep met projectleider binnen onze organisatie, dus goed geregeld.
ik blijf het onder de aandacht brengen. Zodra het kan op de agenda zetten.
Ik denk als de collega's gaan ervaren dat de kinderen niet het probleem zijn maar zijzelf bij de doorvoering van een ander voedingsbeleid er voor mij verder geen problemen zullen zijn. het heeft gewoon even tijd nodig.
een sticker op de deur als bewijs/zichtbaarheid voor ouders en potentiële klanten.
Meer kennis over het creëren van draagvlak onder medewerkers.
Regelmatig blijven sparren met de twee collega's die deze train-de-trainer-cursus ook gevolgd hebben. Dit is tot op heden goed bevallen en hier hebben we al mooie initiatieven door bereikt.
Tijd. en dat collega's nog beter weten wie ze kunnen aanspreken.
gbzh
Weet ik niet
We hebben het meegenomen in het jaarplan van 2019 dus het is niet dat we er niet graag mee aan de slag gegaan.
Steeds vernieuwend blijven met informatie en aanpak
Middelen om mensen te enthousiasmeren om deel nemen. Motiveren en enthousiasmeren, zonder te dwingen. Veel gastouders vinden dat ze al heeeel veel met gezondheid doen en zijn om die reden niet gemotiveerd om deel te nemen. Ik vind, als bemiddelingsmedewerker, dat er nog veel te verbeteren valt. De training gaat immers niet alleen over gezonde voeding. Een naam 'een gezonde start' suggereert dat in de ogen van de gastouders wel. Het vergt uitleg om hen duidelijk te maken dat het meer inhoudt dan alleen voeding.
Bekendheid bij alle collega's.
tijd en een makkelijker naslagwerk
N.v.t.
contact blijven houden. intervisies te volgen en op de hoogte te worden gehouden van ontwikkelingen. misschien een buddie waarmee je samen kan optrekken ?
dat de organisatie eerst in rustiger vaarwater komt.
integreren in het beleid en de werkplannen
tijd