Ik heb een begin gemaakt met een plan van aanpak

  • Gebruik hierbij de opdracht die je hebt ingevuld op de tweede dag van de train-de-trainer.
  • Kijk op de website naar het stappenplan werken aan Gezonde Kinderopvang bij stap 4: maak een plan.
  • Gebruik de checklist.
  • Meer tips voor het opzetten van je plan van aanpak, vind je onder Profiel.