Mijn deelnemers hebben de instaptoets gemaakt

  • Voorafgaand aan de scholing maken de deelnemers eenmalig een (digitale) toets. Deze toets is bedoeld om de deelnemers een idee te geven wat ze al weten en waar eventuele leerdoelen liggen. Na de drie bijeenkomsten wordt de toets herhaald.