Medewerkers hebben de eindtoets gemaakt

  • Stimuleer de medewerkers om de eindtoets te maken, hiervoor hebben ze een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord is voor iedereen hetzelfde: EGStoets1
  • Medewerkers kunnen alleen een certificaat halen, als ze de eindtoets (en de evaluatie) hebben gemaakt.