Ik heb een plan van aanpak voor het thema Bescherming tegen de zon opgesteld

  • Als je bovenstaande stappen hebt doorlopen, heb je een plan van aanpak, met doelstellingen en verwachte resultaten, een aangepast beleid, een plan voor het informeren en scholen van de pedagogisch medewerkers, een plan voor de evaluatie, een planning en een begroting, etc.
  • Je kunt dit format downloaden om je plan op te stellen.
  • In het plan van aanpak kun je de vier pijlers uitwerken: beleid, ontwikkelen, omgeving en signaleren.
  • Kijk voor inspiratie voor een plan van aanpak over bescherming tegen de zon op:
Heb je een plan van aanpak gemaakt voor dit thema? Stuur ons je plan van aanpak op en maak kans op een ouderavond of workshop van een van de thema-instituten!