Ik heb in beeld wat de gevolgen zijn voor bestaand of nieuw beleid als ik veranderingen rond het thema Bescherming tegen de zon ga doorvoeren

  • Zoek op wat jullie huidige beleid is rond zonbescherming.
  • Pas het huidige beleid, indien nodig, aan.
  • Bekijk vervolgens wat de gevolgen zijn van dit nieuwe beleid, bijvoorbeeld de gevolgen voor de pedagogisch medewerkers, voor ouders en voor kinderen zelf. Wat is er nodig om het nieuwe beleid uit te voeren?
  • Op de website van Gezonde Kinderopvang staan suggesties en tips beschreven voor de uitwerking van de pijler beleid.