Ik heb inzicht in welke scholing of ondersteuning collega’s krijgen of nog nodig hebben.

  • Kijk op de werkvloer wat er op dit moment nodig is om de doelstellingen te behalen. Bijvoorbeeld: check het insmeren van kinderen door pedagogisch medewerkers op een zonnige dag. Komt dit overeen met het de gewenste situatie?
  • Bepaal wat nodig is aan scholing en ondersteuning om de doelstelling te behalen, en zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.