Ik heb inzicht in de huidige omgeving

Gepubliceerd door Erik Jan de Wilde op

  • Kijk of de huidige buitenruimte voldoet aan de doelstelingen. Bijvoorbeeld: zijn er voldoende schuduwplekken en is er zonnebrand aanwezig op elke groep.
  • Bepaal wat nodig is om de doelstellingen te behalen, en zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.

Erik Jan De Wilde

Erik Jan de Wilde

Ik werk bij het NJi als expert bij de unit Monitoring en Onderzoek.