Ik heb inzicht in de huidige omgeving

  • Kijk of de huidige buitenruimte voldoet aan de doelstelingen. Bijvoorbeeld: zijn er voldoende schuduwplekken en is er zonnebrand aanwezig op elke groep.
  • Bepaal wat nodig is om de doelstellingen te behalen, en zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.