Ik heb inzicht in mogelijkheden voor samenwerking

  • Gebruik je netwerkanalyse om te kijken welke partners je kunt betrekken.
  • Bepaal wat deze partners eventueel kunnen bijdragen om de doelstellingen te behalen, en zet dit in je plan van aanpak.