Ik heb een plan van aanpak voor het thema Beweging opgesteld

Gepubliceerd door Erik Jan de Wilde op

  • Als je bovenstaande stappen hebt doorlopen, heb je een plan van aanpak. Met daarin je doelstellingen en verwachte resultaten, een aangepast beleid, een plan voor het informeren en scholen van medewerkers, een hoe je gaat evalueren. Daarbij is heb je ook een planning en een begroting opgenomen. Voor het gekozen thema wordt in het plan van aanpak de vier pijlers uitgewerkt: beleid, ontwikkelen, omgeving en signaleren.
  • Je kunt dit format downloaden om je plan op te stellen.
  • Kijk voor inspiratie voor een plan van aanpak voor bewegen:
Heb je een plan van aanpak gemaakt voor dit thema? Stuur ons je plan van aanpak op en maak kans op een ouderavond of workshop van een van de thema-instituten!
Categorieën: Beweging

Erik Jan De Wilde

Erik Jan de Wilde

Ik werk bij het NJi als expert bij de unit Monitoring en Onderzoek.