Ik heb in beeld wat de gevolgen zijn voor bestaand of nieuw beleid als ik veranderingen rond het thema Beweging ga doorvoeren

  • Zoek op wat jullie huidige beleid is rond bewegen.
  • Pas het huidige beleid, indien nodig aan.
  • Bekijk vervolgens wat de gevolgen zijn van dit nieuwe beleid, bijvoorbeeld¬†voor de pedagogisch medewerkers, voor ouders en voor kinderen zelf. Wat is er nodig om het nieuwe beleid uit te voeren?
  • Op gezondekinderopvang staan suggesties en tips beschreven voor de uitwerking van de pijler beleid: