Ik heb inzicht in de huidige omgeving

  • Kijk of de huidige binnen- en buitenruimte voldoet aan de doelstellingen. Bijvoorbeeld: Is er voldoende, veilige maar uitdagende speelruimte.
  • Bepaal wat nodig is om de doelstellingen te behalen, en zet de benodigde aanpassingen in de binnen- en buitenruimte in je plan van aanpak.