Ik heb in beeld hoe we signaleren

  • Pedagogisch medewerkers zijn experts rond de ontwikkeling van kinderen en vervullen een belangrijke signaalfunctie bij achterstanden in bewegen of de motorische ontwikkeling van kinderen. Zorg dat er op dezelfde manier gesignaleerd en geregistreerd wordt, en bepaal wat je met signalen doet.
  • Zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.