ik heb akkoord van het MT / directie op het plan van aanpak voor thema Beweging

  • Als je geen akkoord krijgt van je management, ga dan na wat je mogelijkheden zijn. Je kunt bijvoorbeeld het plan van aanpak aanpassen of nog beter inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn als het je manager geen akkoord geeft.
  • Als het niet lukt om je plan van aanpak uit te voeren, vraag andere coaches (via het menu-item “Mijn train-de-trainer”), ambassadeurs om advies.