Ik heb inzicht in welke scholing of ondersteuning collega’s krijgen of nog nodig hebben.

Gepubliceerd door Erik Jan de Wilde op

  • Kijk op de werkvloer wat er op dit moment nodig is om de doelstellingen te behalen. Bijvoorbeeld: Check of er op de groep een vast dagritme wordt gehanteerd. Komt dit overeen met de gewenste situatie?
  • Bepaal wat nodig is aan scholing en ondersteuning om de doelstelling te behalen, en zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.
Categorieën: Dagritme

Erik Jan De Wilde

Erik Jan de Wilde

Ik werk bij het NJi als expert bij de unit Monitoring en Onderzoek.