Ik heb inzicht in de huidige omgeving

  • Kijk of de huidige binnenruimte voldoet aan de doelstelling(en). Bijvoorbeeld: Past de inrichting van de fysieke ruimte bij het gewenste dagritme?
  • Bepaal wat nodig is om de doelstellingen te behalen, en zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.