Ik heb inzicht in mogelijkheden voor samenwerking

  • Gebruik je netwerkanalyse om te kijken welke partners je kunt betrekken.
  • Bepaal hoe deze partners eventueel kunnen helpen om de doelstellingen te behalen, en zet dit in je plan van aanpak.