Ik heb in beeld hoe we signaleren

  • Bepaal hoe je signaleert dat er wordt gewerkt aan een goed dagritme. Zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.
  • Bepaal hoe je oog houdt voor kinderen die moeite hebben met het voorgestelde dagritme. Neem dit op in je plan van aanpak.