Ik heb een plan van aanpak voor het thema Fysieke veiligheid opgesteld

  • Als je bovenstaande stappen hebt doorlopen, heb je een plan van aanpak. Daarin staan je doelstellingen en verwachte resultaten, een plan voor de evaluatie, een planning en een begroting.
  • In het plan van aanpak werk je het gekozen thema uit in de vier pijlers uitwerken: beleid, ontwikkelen, omgeving en signaleren.
  • Je kunt dit format downloaden om je plan op te stellen.
  • Kijk voor inspiratie voor een plan van aanpak fysieke veiligheid op Gezondekinderopvang.nl:
Heb je een plan van aanpak gemaakt voor dit thema? Stuur ons je plan van aanpak op en maak kans op een ouderavond of workshop van een van de thema-instituten!