Ik heb in beeld wat de gevolgen zijn voor bestaand of nieuw beleid als ik veranderingen rond het thema Fysieke veiligheid ga doorvoeren

  • Zoek op wat jullie huidige beleid is rond fysieke veiligheid.
  • Pas het huidige beleid aan, indien nodig.
  • Bekijk vervolgens wat de gevolgen zijn van dit nieuwe beleid, bijvoorbeeld de gevolgen voor de pedagogisch medewerkers, voor ouders en voor kinderen zelf of de inrichting binnen- en buitenruimte. Wat is er nodig om het nieuwe beleid uit te voeren?
  • Op de website van Gezonde Kinderopvang staan suggesties en tips beschreven voor de uitwerking van de pijler beleid.