Ik heb in beeld wat de gevolgen zijn voor bestaand of nieuw beleid als ik veranderingen rond het thema Fysieke veiligheid ga doorvoeren

Gepubliceerd door Erik Jan de Wilde op

  • Zoek op wat jullie huidige beleid is rond fysieke veiligheid.
  • Pas het huidige beleid aan, indien nodig.
  • Bekijk vervolgens wat de gevolgen zijn van dit nieuwe beleid, bijvoorbeeld de gevolgen voor de pedagogisch medewerkers, voor ouders en voor kinderen zelf of de inrichting binnen- en buitenruimte. Wat is er nodig om het nieuwe beleid uit te voeren?
  • Op de website van Gezonde Kinderopvang staan suggesties en tips beschreven voor de uitwerking van de pijler beleid.

Erik Jan De Wilde

Erik Jan de Wilde

Ik werk bij het NJi als expert bij de unit Monitoring en Onderzoek.