Ik heb inzicht in de huidige omgeving

  • Kijk bijvoorbeeld hoe de locatie fysiek is ingericht. Voorbeelden: beveiliging ramen en stopcontacten en hoge kasten voor de schoonmaakmiddelen.
  • Bepaal wat nodig is om de doelstellingen te behalen, en zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.