Ik heb inzicht in hoe ouders betrokken worden

  • Inventariseer of ouders op de hoogte zijn van de regels rond veiligheid en jullie beleid met betrekking tot dit thema.
  • Bespreek met ouders waarom het belangrijk is dat kinderen leren omgaan met risico’s.
  • Breng ouders op de hoogte waarom je kiest voor uitdagende activiteiten (bijv. bomen klimmen).