Ik heb in beeld hoe we signaleren

Gepubliceerd door Erik Jan de Wilde op

  • Registreer alle ongevallen en bijna-ongevallen in een registratiesysteem en bespreek ze binnen je team. Zo breng je onvermoede gevaarlijke situaties aan het licht. Neem waar nodig maatregelen om die situaties in de toekomst te voorkomen.
  • Bespreek daarnaast met elkaar hoe jullie omgaan met protocollen en gedragsregels. Ervaringen in de praktijk kunnen weer leiden tot belangrijke aanpassingen en verbeteringen in het beleid.

Erik Jan De Wilde

Erik Jan de Wilde

Ik werk bij het NJi als expert bij de unit Monitoring en Onderzoek.