… bij de ouders

  • Leg het plan van aanpak voor aan een afvaardiging van ouders.  Je kunt dit bijvoorbeeld doen via de oudercommissie, tijdens een ouderavond of een oudergesprek. Leg ouders ook goed uit waarom de aanpassingen nodig zijn.
  • Op Gezondekinderopvang.nl vind je meer tips om draagvlak te creëren bij ouders.