Ik heb een plan van aanpak voor het thema Groen opgesteld

Gepubliceerd door Erik Jan de Wilde op

  • Als je bovenstaande stappen hebt doorlopen, heb je een plan van aanpak, met doelstellingen en verwachte resultaten, een aangepast beleid, een plan voor het informeren en scholen van medewerkers, een plan voor de evaluatie en een planning en een begroting, etc.
  • In het plan van aanpak kun je de vier pijlers uitwerken: beleid, ontwikkelen, omgeving en signaleren.
  • Je kunt dit format downloaden om je plan op te stellen.
  • Kijk voor inspiratie voor een plan van aanpak over groen op:
Heb je een plan van aanpak gemaakt voor dit thema? Stuur ons je plan van aanpak op en maak kans op een ouderavond of workshop van een van de thema-instituten!
Categorieën: Groen

Erik Jan De Wilde

Erik Jan de Wilde

Ik werk bij het NJi als expert bij de unit Monitoring en Onderzoek.