Ik heb inzicht in welke scholing of ondersteuning collega’s krijgen of nog nodig hebben.

Gepubliceerd door Erik Jan de Wilde op

  • Kijk op de werkvloer wat er op dit moment nodig is om de doelstellingen te behalen. Check bijvoorbeeld of de pedagogisch medewerkers, in een natuurrijke omgeving, voldoende inspelen op de behoeftes van de kinderen. Komt dit overeen met de gewenste situatie?
  • Bepaal wat nodig is aan scholing en ondersteuning om de doelstelling te behalen, en zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.
Categorieën: Groen

Erik Jan De Wilde

Erik Jan de Wilde

Ik werk bij het NJi als expert bij de unit Monitoring en Onderzoek.