Ik heb inzicht in de huidige omgeving

  • Kijk of de huidige binnen- en buitenruimte voldoet aan de doelstellingen. Ondersteunt de inrichting van de binnenruimtes de natuurbeleving bijvoorbeeld door plantenbakken, een kweekkastje?
  • Bepaal wat nodig is om de doelstellingen te behalen, en zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.