Ik heb inzicht in mogelijkheden voor samenwerking

  • Gebruik je netwerkanalyse om te kijken welke partners je nodig hebt kunt betrekken om jouw doelstellingen te behalen.
  • Zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.