Ik heb in beeld hoe we signaleren

Gepubliceerd door Erik Jan de Wilde op

  • Veiligheid staat soms op gespannen voet met het belang van natuurbeleving voor de ontwikkeling van het kind. Hierbij worden voortdurend afwegingen gemaakt tussen ontdekkend leren enerzijds en veiligheid anderzijds. Er is geen eenduidig antwoord voor dit dilemma, iedere situatie is anders. Bespreek samen met het team, vanuit de visie op natuurbeleving wanneer er ingegrepen of bijgestuurd moet worden en wanneer niet.
Categorieën: Groen

Erik Jan De Wilde

Erik Jan de Wilde

Ik werk bij het NJi als expert bij de unit Monitoring en Onderzoek.