Ik heb een plan van aanpak voor het thema Hygiëne opgesteld

Gepubliceerd door Erik Jan de Wilde op

  • Als je bovenstaande stappen hebt doorlopen, heb je een plan van aanpak met daarin je doelstellingen en verwachte resultaten, een plan voor de evaluatie en een planning en begroting, etc.
  • In het plan van aanpak is het gekozen thema hygiëne uitgewerkt in vier pijlers: beleid, ontwikkelen, omgeving en signaleren.
  • Je kunt dit format downloaden om je plan op te stellen.
  • Kijk voor inspiratie voor een plan van aanpak hygiëne op Gezondekinderopvang.nl:
Heb je een plan van aanpak gemaakt voor dit thema? Stuur ons je plan van aanpak op en maak kans op een ouderavond of workshop van een van de thema-instituten!
Categorieën: Hygiene

Erik Jan De Wilde

Erik Jan de Wilde

Ik werk bij het NJi als expert bij de unit Monitoring en Onderzoek.