Ik heb inzicht in de huidige omgeving

Gepubliceerd door Erik Jan de Wilde op

  • Kijk of de huidige binnenruimte voldoet aan de doelstellingen. Bijvoorbeeld: Gebruik voorbeeldpictogrammen voor handen wassen en hoest- en niesdiscipline.
  • Bepaal wat nodig is om de doelstellingen te behalen, en zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.
Categorieën: Hygiene

Erik Jan De Wilde

Erik Jan de Wilde

Ik werk bij het NJi als expert bij de unit Monitoring en Onderzoek.