Ik heb inzicht in de huidige omgeving

  • Kijk of de huidige binnenruimte voldoet aan de doelstellingen. Bijvoorbeeld: Gebruik voorbeeldpictogrammen voor handen wassen en hoest- en niesdiscipline.
  • Bepaal wat nodig is om de doelstellingen te behalen, en zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.