Ik heb inzicht in hoe ouders betrokken worden

  • Informeer ouders over handhygiëne en hoest- en niesdiscipline. Zo kunnen zij dit ook met de kinderen thuis oefenen.
  • Geef ouders informatie mee over hygiëne-afspraken.