Ik heb in beeld hoe we signaleren

  • Wees alert op ziekteverschijnselen en gedragsveranderingen bij kinderen, die veroorzaakt worden door ziekte.
  • Bepaal wat je met deze signalen doet en zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.