Ik heb inzicht in de huidige omgeving

  • Kijk bijvoorbeeld of er afwisseling plaatsvindt tussen digitaal en fysiek spel en of er tussen beide verbinding wordt gemaakt.
  • Bepaal wat nodig is om de doelstellingen te behalen, en zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.