Ik heb een plan van aanpak voor het thema Middelengebruik opgesteld

  • Als je bovenstaande stappen hebt doorlopen, heb je een plan van aanpak. Daarin staan je¬†doelstellingen en verwachte resultaten, een plan voor de evaluatie en een planning en¬†begroting.
  • Je kunt dit format downloaden om je plan op te stellen.
  • In het plan van aanpak kun je voor het gekozen thema de vier pijlers uitwerken: beleid, ontwikkelen, omgeving en signaleren.
  • Op Gezondekinderopvang.nl vind je inspiratie voor een plan van aanpak over middelengebruik voor op de bso.
Heb je een plan van aanpak gemaakt voor dit thema? Stuur ons je plan van aanpak op en maak kans op een ouderavond of workshop van een van de thema-instituten!