Ik heb in beeld wat de gevolgen zijn voor bestaand of nieuw beleid als ik veranderingen rond het thema Middelengebruik ga doorvoeren

  • Zoek op wat jullie huidige beleid is rond middelengebruik.
  • Pas het huidige beleid aan, indien nodig.
  • Bekijk vervolgens wat de gevolgen zijn van dit nieuwe beleid, bijvoorbeeld voor de pedagogisch medewerkers, voor ouders en voor de kinderen zelf. Wat is er nodig om het nieuwe beleid uit te voeren?
  • Op Gezondekinderopvang.nl staan suggesties en tips beschreven voor de uitwerking van de pijler beleid voor de bso.