Ik heb inzicht in de huidige omgeving

Gepubliceerd door Erik Jan de Wilde op

  • Het is bij de wet verplicht om rookvrij kinderopvanggebouw te hebben. Maar daarnaast is het ook belangrijk te streven naar een volledig rook- en alcoholvrije kinderopvang. Dat betekent bijvoorbeeld ook een rookvrij terrein, een tijdens werktijd volledig rook- en alcoholvrij team, geen rokende ouders op het terrein, geen alcohol bij gelegenheden op de bso. Stel daarover samen met medewerkers en ouders een visie en regels op en leg deze vast in het pedagogisch beleidsplan. Denk daarbij ook aan afspraken over het handhaven van de regels.
  • Geef het goede voorbeeld. Het is beter niet over roken en alcohol te praten met jonge kinderen, maar zonder woorden het goede voorbeeld geven is juist heel belangrijk. Het beste voorbeeld is een middelenvrije omgeving waarin medewerkers en ouders niet roken en geen alcohol drinken.
  • Bepaal wat nodig is en zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak
Categorieën: Middelengebruik

Erik Jan De Wilde

Erik Jan de Wilde

Ik werk bij het NJi als expert bij de unit Monitoring en Onderzoek.