Ik heb inzicht in mogelijkheden voor samenwerking

  • Gebruik je netwerkanalyse om te kijken welke partners je nodig hebt om je doelstellingen te bereiken.
  • Bepaal wat nodig is om deze partners te betrekken, en zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.