Ik heb inzicht in hoe ouders betrokken worden

  • Betrek ouders bij het maken van visie en beleid over een rook- en alcoholvrije kinderopvang.
  • Informeer ouders minimaal jaarlijks over de regels met betrekking tot roken en alcohol op kinderopvang.