Ik heb in beeld hoe we signaleren

  • De pedagogisch medewerkers pikken signalen van kinderen op. Bepaal met elkaar hoe je registreert en wat je met signalen doet.
  • Zet de activiteit(en) in je plan van aanpak.