Ik heb uren en budget gekoppeld aan de activiteiten

  • Om veranderingen door te voeren is tijd en budget nodig, bijvoorbeeld voor scholing van medewerkers.
  • Maak een realistische planning met een deadline en een begroting. Maak duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.