Ik heb inzicht in de huidige omgeving

Gepubliceerd door Erik Jan de Wilde op

  • Kijk onder andere of de huidige fysieke omgeving voldoet aan de doelstellingen. Bijvoorbeeld: Hoe is de ruimte ingedeeld met het oog op behoefte aan privacy of juist aan transparantie.
  • Bepaal wat nodig is om de doelstellingen te behalen, en zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.

Erik Jan De Wilde

Erik Jan de Wilde

Ik werk bij het NJi als expert bij de unit Monitoring en Onderzoek.