Ik heb inzicht in de huidige omgeving

  • Kijk onder andere of de huidige fysieke omgeving voldoet aan de doelstellingen. Bijvoorbeeld: Hoe is de ruimte ingedeeld met het oog op behoefte aan privacy of juist aan transparantie.
  • Bepaal wat nodig is om de doelstellingen te behalen, en zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.