… bij de ouders

  • Evalueer regelmatig met ouders. Dat kan op een laagdrempelige manier door bijvoorbeeld een stelling op het prikbord te zetten en ouders groene of rode stickers plakken om aan te geven of ze het met de stelling eens of oneens zijn.
  • Op de website van de Gezonde Kinderopvang vind je nog meer informatie over hoe je kunt evalueren.