Ik heb een plan van aanpak voor het thema Sociaal-emotionele ontwikkeling opgesteld

  • Als je bovenstaande stappen hebt doorlopen, heb je een plan van aanpak met daarin doelstellingen en verwachte resultaten, een aangepast beleid, een plan voor het informeren en scholen van medewerkers. Ook is er een evaluatie, planning en een begroting opgenomen.
  • Je kunt dit format downloaden om je plan op te stellen.
  • Kijk voor inspiratie voor een plan van aanpak over sociaal-emotionele ontwikkeling op Gezondekinderopvang.nl:
Heb je een plan van aanpak gemaakt voor dit thema? Stuur ons je plan van aanpak op en maak kans op een ouderavond of workshop van een van de thema-instituten!