Ik heb inzicht in de huidige omgeving

  • Check hoe de inrichting van de locatie bijdraagt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Nodigt de ruimte bijvoorbeeld uit om dingen samen of alleen te doen.
  • Kijk ook naar het dagritme. Wordt de dag op een voorspelbare manier ingedeeld? Dit zorgt voor vertrouwen bij de kinderen.
  • Bepaal wat nodig is, en zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.