Ik heb inzicht in hoe ouders betrokken worden

Gepubliceerd door Erik Jan de Wilde op

  • Betrek de ouderraad en ouders bij het ontwikkelen van een visie op en beleid.
  • Laat weten dat ouders altijd terecht kunnen met vragen en zorgen rond de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind en de groep.
  • Wijs ouders op websites met informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, zoals de website van Opvoeden.nl.

Erik Jan De Wilde

Erik Jan de Wilde

Ik werk bij het NJi als expert bij de unit Monitoring en Onderzoek.