Ik heb inzicht in de huidige omgeving

  • Kijk of de producten die door de dag heen aangeboden worden aan de kinderen passen in de Schijf van Vijf.
  • Ga na of er verbeterpunten zijn als het gaat om het geven van het gezonde voorbeeld door pedagogisch medewerkers.
  • Bepaal wat nodig is om de doelstellingen te behalen, en zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.