Ik heb in beeld hoe we signaleren

  • Bepaal hoe je ongezonde eetgewoonten of voeding gerelateerde problemen als overgewicht bij kinderen signaleert. Zet deze activiteit(en) in je plan van aanpak.